Skolor och förskolor

Även på skolsidan växer Åhus så det knakar. På nära cykelavstånd från Åhusvången, där inga stora bilvägar behöver korsas, byggs nu helt nya lokaler till Sånnaskolan.

Den tidigare skolan på platsen har till viss del rivits, och fram växer nu moderna skollokaler som kommer att innehålla såväl grundskola som fritidsverksamhet. I projektet ingår även ytterligare en idrottshall som kommer att placeras i anknytning till de två befintliga idrottshallarna. På taket byggs kommunens hittills största solcellsanläggning.

Framöver kommer Sånnaskolan även att bli plats åt dagens F-6-verksamhet på Rönnowskolan, som istället blir en renodlad 7-9-skola. Hela byggprojektet är budgeterat till 268 miljoner kronor och i augusti 2020 ska skolverksamheten kunna starta terminen i en ny, fräsch skola som är tillgänglighetanpassad, byggd i miljöriktiga material och placerad på en lekfull skolgård. Sedan tidigare är Sånnaskolan känd för en varm och vänlig atmosfär, där elevernas måluppfyllelse är hög.

I Åhus finns också Rönnowskolan, liksom den nyligen utbyggda och moderniserade Villaskolan. Dessutom finns flertalet förskolor i Åhus, vilket gör att barnomsorgen alltid finns nära till hands.

Läs mer på Kristianstadskommuns hemsida.

Skolor i Åhus

 Sånnaskolan

Sånnaskolan är en F-9 skola. Från årskurs 7 tar de emot elever från Villaskolan i Åhus och Yngsjö skola. På skolan finns Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

Läs mer

Rönnowskolan

Rönnowskolan är en F-9 skola i centrala Åhus. På skolan finns ca 570 elever i åldershomogena klasser och fritidsverksamhet för årskurs F-6.

Läs mer

Villaskolan

Villaskolan ligger i Åhus och tillhör Skolområde Södra. Skolan ligger vid infartsvägen i en vacker tallskog med säkra cykel- och gångvägar. Skolan består av fyra enplanshus. Vi har ca 320 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Läs mer

SKICKA IN DITT INTRESSE IDAG

Intresseanmälan