En historisk promenad

Åhus – som en gång i tiden gick under namnet Aos – har faktiskt Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadskärna efter Visby. Vackra kullerstensgator kränger fram genom gränder och torg och korsvirkeshus.

På torget står vackra Mariakyrkan, som byggdes redan under 1100-talets senare hälft, då Åhus också var en ärkebiskopstad. Vid samma period byggdes också borgen Aose Hus, vars ruin fortfarande är ett populärt besöksmål i hamnen. Även resterna från 1300-talets stadsmur finns kvar på flera platser i byn.

Men faktum är att Helgeåns utlopp i Hanöbukten även långt tidigare än så var en naturlig knutpunkt för utbyte av varor. Redan vid mitten av 700-talet e Kr fanns en marknads- och hantverksplats cirka två kilometer från nuvarande Åhus. Även Transval – där just Åhusvången ligger – är ett sådant område, som vid utgrävningar gett fynd från 700-900-talen och som har stora likheter med fynd från vikingastaden Birka. Entreprenörskapet i Åhus är alltså inget nytt.

Den senare delen av Åhus historia kan man annars sammanfatta med orden snus, ål och brännvin. Tobaksodling var en stor och viktig del av Åhus historia ända fram till 1940-talet, och än i dag står en av tobaksladorna kvar vid den södra rondellen. Kvar längs kusten står också massor av Ålabodar. Några av dem är fortfarande aktiva, och erbjuder klassiska ålagillen i sin rätta miljö, även om ålen globalt just nu är hotad av utrotning. Och den starka brännvinskulturen här ledde 1986 fram till starten på en modern framgångssaga: Födelsen av Absolut Vodka.

SKICKA IN DITT INTRESSE IDAG

Intresseanmälan